Návod na instalaci Jupyter Notebooku

computerclub

Python jako moderní programovací jazyk nabízí možnost předávat myšlenky nesoucí například postup výpočtu nebo grafické zobrazení jeho výsledků v ucelené a strukturované formě. Pro jejich interaktivní prezentaci pak slouží prostředí Jupyter Notebook běžící v notoricky známém rozhraní webového prohlížeče. Následující kroky vás provedou jeho instalací od stažení až po ověření funkčnosti.

Stažení

Nezávisle na uživatelově preferovaném operačním systému je prvním krokem na cestě k získání plně funkčního prostředí stažení instalátoru Miniconda — odlehčené verze defacto standardní distribuce Pythonu nejen pro vědecké výpočty Anaconda. Z následující tabulky si vyberte ten, který nejlépe odpovídá vašemu operačnímu systému a uložte si jej na pevný disk vašeho osobního počítače.

Instalace

Samotná instalace představuje jen pár kroků, kdy bohatě postačí následovat instrukce průvodce instalací a odpovídat kladně na doporučené volby.

Linux & MacOSX

Instalátor spustíte v prostředí Linux nebo MacOSX pomocí programu bash v okně Terminálu zadáním příkazu

$ bash Miniconda3-latest-[...].sh

Spustíte průvodce instalací

Přečtete si licenční podmínky

Vyjádříte souhlas s licensí

Vyberete místo instalace

Necháte si upravit inicializační skript

A je hotovo!

Aby se provedené změny projevily, je třeba otevřít nové okno terminálu.

Windows

Ve Windows pak stačí (dvoj)kliknout na ikonu či název staženého souboru a tím jej spustit

Spustíte průvodce instalací

Přečtete si a odsouhlasíte licenční podmínky

Zvolíte způsob instalace

Vyberete místo instalace

Nastavíte Anacondu jako výchozí Python

Počkáte na dokončení instalace

A je hotovo!

V menu naleznete nový program Anaconda Prompt

Balíčky

Základní instalaci lehce rozšíříte o další funkcionalitu instalací vybraných balíčků. Například prostředí Jupyter Notebook nainstalujete zadáním příkazu

$ conda install jupyter

do okna Terminálu, respektive Anaconda Prompt. Obdobně lze instalovat i další užitečné balíčky:

  • numpy pro numerické výpočty s vektory a maticemi
  • scipy obsahující funkce pro vědecké výpočty
  • matplotlib knihovnu pro vykreslování grafů
  • pandas balík pro pohodlnou práci se strukturovanými daty
  • seaborn kolekce funkcí pro vizuálně přitažlivou statistiku
  • astropy nepostradatelný pomocník každého astrofyzika
  • sympy umožňující symbolické výpočty

Vyhledávat v databázi dostupných repozitářů můžete pomoci příkazu

$ conda search ...

Pokud se stane, že vámi požadovaný balíček není dostupný, zkuste příkaz conda zaměnit za pip. Čas od času taky můžete všechny své balíčky aktualizovat jediným příkazem

$ conda update --all

aby jste drželi krok s neustále probíhajícím vývojem přinášejícím stále nové funkce a vylepšení.

Verifikace

Funkčnost vaší instalace si můžete ověřit na jednoduchém příkladu ilustrujícím vykreslení Besselovy funkce prvního druhu nultého řádu. Napřed ale spusťte prostředí Jupyter Notebook zástupcem v menu nebo přímo pomocí příkazu

$ jupyter notebook

načež by se ve vašem oblíbeném webovém prohlížeči měla otevřít nová stránka,

Jupyter

kde již můžete vytvořit svůj první notebook a do něj opsat příklad níže.

Notebook

In [1]:
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.special import j0
In [2]:
x = np.linspace(-16, 16, 1000)
In [3]:
plt.plot(x, j0(x));